Het Zwols Klokkenluidersgilde St. Michaël is opgericht in september 2018.
Het handmatig luiden van (kerk)klokken is tientallen jaren geleden in onbruik geraakt. De meeste klokken werden omgebouwd en geschikt gemaakt voor mechanisch luiden via een elektromotor met omkeermechanisme.

De laatste tijd is er weer meer belangstelling voor het handmatig luiden. Het pure handwerk wordt op steeds meer plaatsen in ere hersteld. Nederland kent op dit moment alweer meer dan twintig klokkenluidersgilden.  Er loopt zelfs een Europees initiatief om het handmatig klokkenluiden tot Europees Cultureel erfgoed te verheffen.

Het Zwolse gilde heeft op dit moment 21 vrijwilligers als (aspirant)luider, die bij diverse gelegenheden de klokken van de Onze Lieve Vrouwetoren (de ‘Peperbus’) in beweging zetten. Acht van hen zijn luidmeester. Zij hebben de regie over een luiding en luiden dan zelf niet mee.

De Onze Lieve Vrouwetoren heeft 51 klokken. Vier daarvan zijn met de hand te luiden. Die klokken hebben ieder een eigen naam: Michaël, Maria, Christoffel en Antonius. De luidklokken maken tevens deel uit van de beiaard die alle 51 klokken omvat.