ARCHIEF 2022 | luidschema's, foto's en video's

Luidingen

Gebeurtenissen op datum

10 september | Openmonumentendag

Op 10 september was het weer Openmonumentendag.

De belangstelling was groot. Er zijn zo’n 375 mensen op de toren geweest van wie een aantal ook een luiding heeft meegemaakt, zoals op de video te zien is. 

27 augustus | Luidexamen Ellen en Wim

Op 27 augustus hebben Ellen en Wim het Luidexamen afgelegd. Hette Meijering, voorzitter van het Klokkenluidersgilde van Kampen, trad op als examinator.
De kandidaten moesten eerst laten zien dat ze over voldoende kennis beschikten. Daarna werd hun gevraagd om op een veilige en zorgvuldige manier een klok te luiden. Ellen bracht de Maria in beweging, Wim de Michaël.

Beiden zijn met vlag en wimpel geslaagd.

We hebben dat eerst op de luidzolder gevierd met een slok en een ‘Peperbusje’, later in de gildezaal aan het Grote kerkplein met een feestelijke nazit.

4 mei | Luiding van de Michaël tijdens de Stille Omgang

8 april | Wim Waanders geïnstalleerd als beschermheer van het Zwols Klokkenluidersgilde

Op vrijdagmiddag rond 16 uur werd alles klaargezet om de oorkonde te ondertekenen. Met die ondertekening verbond Wim Waanders, ereburger van Zwolle, zich als beschermheer aan het gilde.

Uiteraard was er een woordje van Bert Dijkink en van de kersverse beschermheer zelf.

Na de feestelijke luiding die door Waanders in gang werd gezet met de Michaël, onze grootste luidklok, werd nog uitgebreid nagepraat met een hapje en een drankje.

Overige gebeurtenissen