AGENDA

Luidingen door het gilde in oktober, november en december 2021

Klok 1 = Michaël, klok 2 = Maria, klok 3 = Christoffel, klok 4 = Antonius

Internationale muziekdag; klokken 1, 2, 3 en 4

Luiding bij het sluiten van de markt; klokken 2, 3 en 4

Luiding bij het sluiten van de markt; klokken 2, 3 en 4

Luiding bij het sluiten van de markt; klokken 2, 3 en 4

Luiding bij het sluiten van de markt; klokken 2, 3 en 4

Luiding bij het sluiten van de markt, Gildeluiding; klokken 1, 2, 3 en 4

Zingen onder de Peperbus; klokken 1, 2, 3 en 4

Dankdag voor gewas en arbeid; klokken 2, 3 en 4

Luiding bij het sluiten van de markt; klokken 2, 3 en 4

Sint Maarten; klokken 1, 2, 3 en 4

Intocht Sint Nicolaas; klokken 1, 2, 3 en 4

Luiding bij het sluiten van de markt; klokken 2, 3 en 4

Luiding bij het sluiten van de markt; klokken 2, 3 en 4

Luiding bij het sluiten van de markt, Gildeluiding; klokken 1, 2, 3 en 4

Zingen onder de Peperbus; klokken 1, 2, 3 en 4

Luiding bij het sluiten van de markt; klokken 2, 3 en 4

Sint Nicolaas; klokken 2, 3 en 4

Verjaardag prinses Amalia; klokken 2, 3 en 4

Dag van de rechten van de mens; klokken 2, 3 en 4

Luiding bij het sluiten van de markt; klokken 2, 3 en 4

Luiding bij het sluiten van de markt, Gildeluiding; klokkken 1, 2, 3 en 4

Sterfdag Geert van Wou; klokken 1, 2 en 3

Nieuwjaarsluiding; klokken 1, 2 , 3 en 4 

Diverse activiteiten

Gieten van een luidklok in Dordrecht

Zaterdag 2 oktober Dat klinkt als een klok. Evenement in het kader van de viering van Dordrecht 800 jaar.

21:30 uur: Gieten van een klok door de Italiaanse klokkengieter Allanconi aan de voet van de toren van de Grote Kerk in Dordrecht.

Voor meer informatie zie programma

(bron foto: dordrecht800.nl)

Bijzondere luidingen in de DOM van Utrecht

Zondag 31 oktober Viering Allerheiligen

10:00 uur: Magdalena, Agnes Minor, Poncianus, Benignus, Thomas, Adrianus
10:15 uur: Michael, Johannes Baptist, Agnes Major, Poncianus, Kruisklok, Thomas
--------------------
Donderdag 11 november Sint Maartensluiding

21:45 uur: Martinus, Johannes Baptist, Magdalena, Agnes Minor, Poncianus, Kruisklok, Benignus, Adrianus

(bron: website UKG; foto: wikipedia)

Sluiting van de markt

Tot voor enige jaren werden vanaf de Peperbus iedere zaterdag om 16.50 uur de klokken geluid ten teken dat de zaterdagmarkt ten einde liep en dat het tijd was zich klaar te maken voor de zondag. Het Zwols klokkenluidersgilde wil deze oude traditie van het “luiden bij de sluiting van de markt” weer voor onbepaalde tijd instellen. Door deze markering in het weekritme van de gemiddelde Zwollenaar hoopt het gilde de week weer wat meer reliëf te geven.