AGENDA

Luidingen door het gilde in april, mei en juni 2022

Klok 1 = Michaël, klok 2 = Maria, klok 3 = Christoffel, klok 4 = Antonius

Luiding bij het sluiten van de markt; klokken 2, 3 en 4

Wereldgezondheidsdag; klokken 2, 3 en 4

Luiding bij het sluiten van de markt; klokken 2, 3 en 4

Bevrijdingsdag van Zwolle; klokken 1, 2, 3 en 4

Luiding bij het sluiten van de markt; klokken 2, 3 en 4

Zingen onder de Peperbus;  klokken 1, 2, 3 en 4

Koningsdag; klokken 1, 2, 3 en 4

Luiding bij het sluiten van de markt, Gildeluiding; klokken 1, 2, 3 en 4

Dodenherdenking; klok 1

Bevrijdingsdag; klokken 1, 2, 3 en 4

Luiding bij het sluiten van de markt; klokken 2, 3 en 4

Sterfdag Joan Cele; klok 1

Opening ANNO, het nieuwe museum van Zwolle; klokken 1, 2, 3 en 4

Luiding bij het sluiten van de markt; klokken 2, 3 en 4

Verjaardag koningin Maxima, klokken 2, 3 en 4

Luiding bij het sluiten van de markt; klokken 2, 3 en 4

Luiding bij het sluiten van de markt, Gildeluiding; klokken 1, 2, 3 en 4

Luiding bij het sluiten van de markt; klokken 2, 3 en 4

Luiding bij het sluiten van de markt; klokken 2, 3 en 4

Luiding bij het sluiten van de markt; klokkken 2, 3 en 4


Veteranendag;
 klokkken 1, 2, 3 en 4

Luiding bij het sluiten van de markt, Gildeluiding; klokkken 1, 2, 3 en 4

Diverse activiteiten

12 mei 2022 | opening van ANNO

Bij gelegenheid van de opening van ANNO, het nieuwe museum in Zwolle aan de melkmarkt, zullen twee muziekstukken klinken.

Het eerste stuk, dat om 18:25 uur begint, is geschreven voor de beiaard, de luidklokken en trompetten. 

Het tweede stuk is voor concertcarillon en begint om 18:50 uur.

Om 19:00 uur zullen alle luidklokken klinken.

Bijzondere luidingen in de DOM van Utrecht

Zondag 5 juni Pinksteren

09:45 - 09:50 uur: Eerste luiding: Magdalena, Agnes Minor, Campana crucis, Benignus, Adrianus
10:00 - 10:10 Tweede luiding: Michaël, Johannes Baptist, Agnes Maior, Poncianus, Campana Crucis, Thomas
10:15 - 10:25 Derde luiding: Salvator, Maria, Martinus

(bron: website UKG; foto: wikipedia)

Sluiting van de markt

Tot voor enige jaren werden vanaf de Peperbus iedere zaterdag om 16.50 uur de klokken geluid ten teken dat de zaterdagmarkt ten einde liep en dat het tijd was zich klaar te maken voor de zondag. Het Zwols klokkenluidersgilde wil deze oude traditie van het “luiden bij de sluiting van de markt” weer voor onbepaalde tijd instellen. Door deze markering in het weekritme van de gemiddelde Zwollenaar hoopt het gilde de week weer wat meer reliëf te geven.