AGENDA

Luidingen door het gilde in oktober, november en december 2023

Klok 1 = Michaël, klok 2 = Maria, klok 3 = Christoffel, klok 4 = Antonius


Luiding bij het sluiten van de markt;
 klokkken 2, 3 en 4

Luiding bij het sluiten van de markt; klokkken 2, 3 en 4

Luiding bij het sluiten van de markt; klokken 2, 3 en 4

Luiding bij het sluiten van de markt, Gildeluiding; klokken 1, 2, 3 en 4

Zingen onder de Peperbus; klokken 1, 2, 3 en 4

Allerheiligen, Dankdag voor gewas en arbeid; klokken 2, 3 en 4

Luiding bij het sluiten van de markt; klokken 2, 3 en 4

Sint Maarten klokken 1, 2, 3 en 4

Intocht Sint Nicolaas; klokken 1, 2, 3 en 4

Luiding bij het sluiten van de markt; klokken 2, 3 en 4

Luiding bij het sluiten van de markt, Gildeluiding; klokken 1, 2, 3 en 4

Zingen onder de Peperbus; klokken 1, 2, 3 en 4

Luiding bij het sluiten van de markt; klokken 2, 3 en 4

Sint Nicolaas; klokken 2, 3 en 4

Verjaardag prinses Amalia; klokken 2, 3 en 4

Luiding bij het sluiten van de markt; klokken 2, 3 en 4

Luiding bij het sluiten van de markt; klokken 2, 3 en 4

Luiding bij het sluiten van de markt, Gildeluiding; klokken 1, 2, 3 en 4

NIEUWJAARSLUIDING; klokken 1, 2, 3 en 4

Diverse activiteiten

16 juni 2022 | lezing over basilieken en kathedralen in Nederland

Hugo Kolstee zal om 19:30 uur in de basiliek in Zwolle een lezing geven over basilieken en kathedralen in Nederland. Hij doet dat aan de hand van een groot aantal foto’s. De toegang is vrij.

Kolstee is de auteur van de (reis)gids Alle kathedralen en basilieken van Nederland van binnen en buiten geheel herziene druk; uitgeverij abdij van Berne; ISBN: 9789089721167

12 mei 2022 | opening van ANNO

Bij gelegenheid van de opening van ANNO, het nieuwe museum in Zwolle aan de melkmarkt, zullen twee muziekstukken klinken.

Het eerste stuk, dat om 18:25 uur begint, is geschreven voor de beiaard, de luidklokken en trompetten. 

Het tweede stuk is voor concertcarillon en begint om 18:50 uur.

Om 19:00 uur zullen alle luidklokken klinken.

Bijzondere luidingen in de DOM van Utrecht

Zaterdag 11 november 2023: Sint Maartensluiding

21:30 - 21:40 uur: Luiding van de Martinus, Johannes Baptist, Magdalena, Agnes Minor, Pontianus, Campana Crucis, Benignus en Adrianus

Zie voor meer informatie: Agenda Dom

(bron: website UKG; foto: wikipedia)

Sluiting van de markt

Tot voor enige jaren werden vanaf de Peperbus iedere zaterdag om 16.50 uur de klokken geluid ten teken dat de zaterdagmarkt ten einde liep en dat het tijd was zich klaar te maken voor de zondag. Het Zwols klokkenluidersgilde wil deze oude traditie van het “luiden bij de sluiting van de markt” weer voor onbepaalde tijd instellen. Door deze markering in het weekritme van de gemiddelde Zwollenaar hoopt het gilde de week weer wat meer reliëf te geven.