AGENDA

Luidingen door het gilde in oktober, november en december 2020

Klok 1 = Michaël, klok 2 = Maria, klok 3 = Christoffel, klok 4 = Antonius

Einde van de werkweek, inluiden van de zondag; klokkken 2, 3 en 4

Einde van de werkweek, inluiden van de zondag; klokkken 2, 3 en 4

Einde van de werkweek, inluiden van de zondag; klokkken 2, 3 en 4

Einde van de werkweek, inluiden van de zondag; klokkken 2, 3 en 4

Einde van de werkweek, inluiden van de zondag; Gildeluiding; klokkken 1, 2, 3 en 4

Dankdag voor gewas en arbeid; klokken 2, 3 en 4

Einde van de werkweek, inluiden van de zondag; klokkken 2, 3 en 4

Sint Maarten; klokken 1 en 2

Einde van de werkweek, inluiden van de zondag; klokkken 2 en 3

Einde van de werkweek, inluiden van de zondag; klokkken 2, 3 en 4

Einde van de werkweek, inluiden van de zondag; Gildeluiding; klokkken 1, 2, 3 en 4

Einde van de werkweek, inluiden van de zondag; klokkken 2, 3 en 4

Verjaardag prinses Amalia

Dag van de rechten van de mens

Einde van de werkweek, inluiden van de zondag; klokkken 2, 3 en 4

Einde van de werkweek, inluiden van de zondag; Gildeluiding; klokkken 1, 2, 3 en 4

Diverse activiteiten

De klokken maken het verschil

Vanwege de Corona-beperkingen en het thuiswerken zijn de leef- en werkomstandigheden van de gemiddelde Zwollenaar de laatste tijd wel erg monotoon geworden.
Er is nog maar weinig verschil tussen een werkdag en een zondag en het woord ”weekend” heeft nauwelijks nog betekenis.

Tot voor enige jaren werden vanaf de Peperbus iedere zaterdag om 16.50 uur de klokken geluid ten teken dat de zaterdagmarkt ten einde liep en dat het tijd was zich klaar te maken voor de zondag.

Het Zwols klokkenluidersgilde wil deze oude traditie van het “inluiden van de Zondag” weer voor onbepaalde tijd instellen. Door deze markering in het weekritme van de gemiddelde Zwollenaar hoopt het gilde de week weer wat meer reliëf te geven.

Bijzondere luidingen in de DOM van Utrecht

Wordt nader ingevuld in afwachting van ontwikkelingen rond het coronavirus
(bron: website UKG; foto: wikipedia)