AGENDA

Luidingen door het gilde in september, oktober en november 2022

Klok 1 = Michaël, klok 2 = Maria, klok 3 = Christoffel, klok 4 = Antonius

Internationale muziekdag; klokken 1, 2, 3 en 4

Luiding bij het sluiten van de markt; klokken 2, 3 en 4

Luiding bij het sluiten van de markt; klokken 2, 3 en 4

Luiding bij het sluiten van de markt; klokken 2, 3 en 4

Luiding bij het sluiten van de markt; klokken 2, 3 en 4

Luiding bij het sluiten van de markt, Gildeluiding; klokken 1, 2, 3 en 4

Zingen onder de Peperbus; klokken 1, 2, 3 en 4

Luiding bij het sluiten van de markt; klokken 2, 3 en 4

Feestdag voor de basiliek; klokken 1, 2, 3 en 4

Sint Maarten; klokken 1, 2, 3 en 4

Intocht Sint Nicolaas; klokken 1, 2, 3 en 4

Luiding bij het sluiten van de markt; klokken 2, 3 en 4

Zingen onder de Peperbus; klokken 1, 2, 3 en 4

Luiding bij het sluiten van de markt; klokken 2, 3 en 4

Sint Nicolaas; klokken 2, 3 en 4

Verjaardag prinses Amalia; klokken 2, 3 en 4

Dag van de Rechten van de mens; klokkken 2, 3 en 4

Luiding bij het sluiten van de markt; klokkken 2, 3 en 4

Luiding bij het sluiten van de markt, Gildeluiding; klokkken 1, 2, 3 en 4

Sterfdag Geert van Wou; klokkken 1 en 2


NIEUWJAARSLUIDING;
 klokkken 1, 2, 3 en 4

Diverse activiteiten

16 juni 2022 | lezing over basilieken en kathedralen in Nederland

Hugo Kolstee zal om 19:30 uur in de basiliek in Zwolle een lezing geven over basilieken en kathedralen in Nederland. Hij doet dat aan de hand van een groot aantal foto’s. De toegang is vrij.

Kolstee is de auteur van de (reis)gids Alle kathedralen en basilieken van Nederland van binnen en buiten geheel herziene druk; uitgeverij abdij van Berne; ISBN: 9789089721167

12 mei 2022 | opening van ANNO

Bij gelegenheid van de opening van ANNO, het nieuwe museum in Zwolle aan de melkmarkt, zullen twee muziekstukken klinken.

Het eerste stuk, dat om 18:25 uur begint, is geschreven voor de beiaard, de luidklokken en trompetten. 

Het tweede stuk is voor concertcarillon en begint om 18:50 uur.

Om 19:00 uur zullen alle luidklokken klinken.

Bijzondere luidingen in de DOM van Utrecht

Vrijdag 11 november Sint Maarten Parade
Estafette luidingen bij gelegenheid van de afsluiting van Utrecht 900 jaar

18:00 - 19:10 uur: Luiding van de klokken van diverse torens in Utrecht (o.a. volgelui Geertetoren, Buurtoren en Domtoren) zie voor meer informatie: Agenda Dom

(bron: website UKG; foto: wikipedia)

Sluiting van de markt

Tot voor enige jaren werden vanaf de Peperbus iedere zaterdag om 16.50 uur de klokken geluid ten teken dat de zaterdagmarkt ten einde liep en dat het tijd was zich klaar te maken voor de zondag. Het Zwols klokkenluidersgilde wil deze oude traditie van het “luiden bij de sluiting van de markt” weer voor onbepaalde tijd instellen. Door deze markering in het weekritme van de gemiddelde Zwollenaar hoopt het gilde de week weer wat meer reliëf te geven.