De beiaard

In 1929 werden 40 klokken voor de beiaard gegoten door John Taylor & Co uit Loughborough, Engeland. De omvang van de beiaard was op 3½ octaaf (C1 - g4). Zijn spel klonk voor het eerst bij de opening van de oude IJsselbrug op 15 januari 1930. Een fonds dat de Zwolse burgerij bijeen bracht voor de IJsselbrug behoefde slechts gedeeltelijk gebruikt te worden. De overgebleven middelen zijn toen in overeenstemming met de wens van de burgerij, bestemd voor een Zwolse beiaard.

Twee klokken van de beiaard waren al aanwezig: een klok, gemaakt door de veelbesproken klokkengieter Geert van Wou, die deze ‘Mariaklok’ in 1484 als luidklok plaatste, samen met vijf andere klokken. Deze vijf andere van Wou-klokken zijn in de loop der eeuwen verdwenen.
Eveneens aanwezig was een klok van Albert de Grave en Claes Noorden uit Amsterdam. Deze klok uit 1714, de Michaël, fungeert ook als luidklok. De Mariaklok van van Wou kan helaas niet geluid worden.

In 1978 werd het instrument door de Koninklijke Petit en Fritsen te Aarle-Rixtel met vijf klokjes (gis4 - c5) uitgebreid tot 4 octaven met in totaal 47 klokken. In 1989 werd de beiaard grondig gerestaureerd door de Koninklijke Eijsbouts te Asten. In 2004 werd het carillon opnieuw uitgebreid, nu met 4 klokken (Cis 5, D5, Bes0 en Es1). Daarmee kwam het totaal op het huidige aantal van 51 klokken. Vier daarvan, de klokken C1 (Michaël uit 1714), F1 ('nieuwe' Maria uit 1929), G1 (Christoffel uit 1929) en A1 (Antonius, ook uit 1929), doen tevens dienst als luidklok.

De beiaard is voorzien van een automatisch speelwerk, dat om het kwartier een korte melodie speelt. De stadsbeiaardier Martien van der Knijff bespeelt de beiaard wekelijks op donderdag van 19.30 tot 20.30 uur en vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur en op plaatselijke en nationale gedenk- en feestdagen.

Aanvullende informatie

  1. website van de beiaardier (Martien van der Knijff)
  2. website van de Zwolse Beiaard Stichting De ZBS bevordert het beiaardspel in Zwolle en vergroot de belangstelling voor de Taylorbeiaard