CONTACT

Oud Zwolle

Gezicht op Zwolle

Zwolle op een kaart, uitgegeven door Janssonius in 1613. Het is een zicht op Zwolle, min of meer vanuit dezelfde richting als de grote foto hierboven, die de situatie in 2019 weergeeft.

Bestuur

    Bert Dijkink (voorzitter)

    Joachim van Olst (secretaris)

    Harry Vrielink (penningmeester)

    Dominique de Vries (algemeen bestuur, webmaster)
Beschermheer van het Zwols Klokkenluidersgilde Sint Michaël

    Wim J.G.M. Waanders

    Voormalig uitgever, drukker, boekverkoper
    Ereburger van Zwolle

Het gilde is te bereiken door een mail te sturen naar de secretaris: secretaris@klokkenluidersgildezwolle.nl

Voor een bericht aan de webmaster: webmaster@klokkenluidersgildezwolle.nl

De Stichting “Zwols Klokkenluidersgilde St. Michaël” is geregistreerd bij de KvK onder nummer: 72444061

Ons bankrekening-nummer is: NL81ABNA0828369984 t.n.v. de Stichting Zwols Klokkenluidersgilde St. Michaël te Zwolle