CONTACT

Oud Zwolle

Gezicht op Zwolle

Zwolle op een kaart, uitgegeven door Janssonius in 1613. Het is een zicht op Zwolle, min of meer vanuit dezelfde richting als de grote foto hierboven, die de situatie in 2019 weergeeft.

Bestuur

Bert Dijkink (voorzitter)

Joachim van Olst (secretaris)

Harry Vrielink (penningmeester)

Webmaster

Dominique de Vries

Het gilde is te bereiken door een mail te sturen naar de secretaris: secretaris@klokkenluidersgildezwolle.nl

Voor een bericht aan de webmaster: webmaster@klokkenluidersgildezwolle.nl

De Stichting “Zwols Klokkenluidersgilde St. Michaël” is geregistreerd bij de KvK onder nummer: 72444061

Ons bankrekening-nummer is: NL91ABNA0828369984 t.n.v. de Stichting Zwols Klokkenluidersgilde St. Michaël te Zwolle