De Antoniusklok

Luidklok A1 die in 1929 is gegoten door John Taylor & Co. Diameter: 900 mm, gewicht ca. 450 kg.

Deze klok wordt ook wel de poortklok genoemd omdat hij werd gebruikt om aan te geven dat de poorten van de stad geopend of gesloten worden.

Opschrift: TAYLORS BELLFOUNDERS LOUGHBOROUGH ENGLAND 1929

St. Antonius abt

St. Antonius abt wordt wel de pestheilige genoemd. Hij wordt altijd afgebeeld met een varken en een bel (klok).

In 1398 werd een Antoniusaltaar gesticht in de toen pas gebouwde O.L. Vrouwekapel. In hetzelfde jaar woedde een pestepidemie in Zwolle; de keuze van de 'pestheilige' Antonius Abt zal dan ook niet toevallig zijn geweest. Een pauselijke bul van 1399 spreekt over een grote toevloed van mensen naar de kapel ('et ad quem quidem Capellam continue magna confluit populi multitudo'; 'en naar deze kapel stroomt voortdurend een grote menigte volks'). Deze bul verleende aflaten aan bezoekers van kapel en altaar.

Een half jaar later heeft bisschop Hubertus kerk en altaar gewijd; als herinneringsdagen stelde hij de eerste zondag na Pinksteren en de eerste zondag na St. Margaretha (13 juli) vast. Tevens verleende hij ook een aflaat aan trouwe kerkgangers, hetgeen de aantrekkingskracht voor de gelovigen opnieuw zal hebben bevorderd. Het is onbekend hoe lang de verering heeft stand gehouden.

Overigens is niet geheel duidelijk of het in 1398 gestichte altaar hetzelfde is als het in de bisschoppelijke aflaatbrief genoemde en door de bisschop zelf gewijde altaar van de H. Antonius, Maria Magdalena, de H. Catharina en alle heiligen. Wormgoor (1995) heeft het over een 'hoofdaltaar' en meent dat het om een en hetzelfde altaar gaat. De pauselijke bul noemt slechts het Antoniusaltaar. - In de huidige kerk bevindt zich niets meer wat eventueel aan een Antoniuscultus herinnert. (Bron: www.meertens.knaw.nl)

Zie voor meer informatie: www.meertens.knaw.nl

Luiding van de Antonius (opname: N. vd Giessen en J. Oostermann)

Aanvullende informatie