DE BASILIEK

Het wapen van de basiliek, zoals beschreven door de Hoge Raad Van Adel (22 juli 2000)

Doorsneden; I in sabel, schuingekruist, een conopeum van goud, waarvan het scherm gebaand van goud en keel, met volants van hetzelfde, om en om, gevoerd van goud, en een tintinnabulum van goud, waarin een klokje van zilver; II gedeeld; a in zilver een verlaagde golvende dwarsbalk, vergezeld van een lelie, alles van azuur; b in azuur een kruis van zilver. Devies; REGNUM DEI INTRA VOS EST in letters van sabel op een wit lint.

De Onze Lieve Vrouwetoren is hét icoon van de stad Zwolle. De 75 meter hoge toren die in de volksmond ‘Peperbus’ genoemd wordt, is de klokkentoren van de Onze Lieve Vrouwekerk. Deze R.K. kerk is op 18 oktober 1999, bij gelegenheid van haar 600-jarig bestaan, door paus Johannes Paulus II tot basiliek verheven. Haar officiële naam: Basiliek van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming.

De Bouw

In 1394 begon men met de bouw van een kapel, toegewijd aan Maria, Onze Lieve Vrouw. Vijf jaar later werd het koorgedeelte al in gebruik genomen. De kerk werd in 1452 voltooid en ingericht.
 Met de bouw van de klokkentoren werd begonnen in 1457 (of 1463?). In 1491 werd de toren met drie geledingen voltooid.
Aan het eind van de 19e eeuw werd de kerk uitgebreid met zijbeuken. Ook werd toen het huidige neogotische interieur aangebracht.
 Als gevolg van de ontkerkelijking sinds de jaren ’60 werd besloten deze uitbreiding in de jaren 1975-1981 weer te verwijderen en kreeg de kerk haar middeleeuwse omvang terug.

Gebruik van het gebouw

Vanwege de reformatie en de daarmee samenhangende opstand tegen de katholieke Spaanse koning Philip II in de 80-jarige oorlog werd in 1591 het uitoefenen van het katholieke geloof in het openbaar verboden. De Grote- of St. Michaëlskerk werd toegewezen aan de Hervormden en de Onze Lieve Vrouwe kerk werd buiten gebruik voor de eredienst gesteld. De kerkruimte kreeg allerlei functies: als orgelmakerij voor de gebr. Schnitger, die in 1718-1721 het orgel van de Grote Kerk bouwden; als opvangplaats voor drenkelingen bij overstromingen van de IJssel; als schietterrein en opslag van legervoertuigen en als manege van pikeur Schutte.

De Franse Tijd van 1795 tot 1815 bracht veranderingen in de godsdienstvrijheid. Koning Lodewijk Napoleon gaf in 1809 de inmiddels verwaarloosde kerk terug aan de Rooms-katholieken. Met een bescheiden bijdrage van 9000 gulden kon men het kerkgebouw enigszins opknappen. In 1811 werd na 220 jaar de eerste mis opgedragen. Lodewijk Napoleon besloot dat de toren eigendom van de Gemeente Zwolle zou blijven. (bron: www.peperbus-zwolle.nl en www.olvbasiliek-zwolle.nl)

Zicht op de Onze Lieve Vrouwekerk in de 16 en 17e eeuw

De Onze Lieve Vrouwebasiliek in 2014

Aanvullende informatie

  1. website over de basiliek Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming: www.basiliekzwolle.nl
  2. website over geschiedenis en interieur van de basiliek: www.olvbasiliek-zwolle.nl
  3. website over de basiliek: reliwiki.nl