De Michaëlklok

Deze luidklok C1 is in 1714 gegoten door Claes Noorden en Jan Albert de Grave. Diameter 1580 mm, gewicht +/- 2200 kg. De klok is vernoemd naar de stadspatroon van Zwolle: Sint Michaël.

Deze klok is de zwaarste van de vier luidklokken en overtreft ze ook in leeftijd: de andere drie zijn in 1929 gegoten door John Taylor & Co, een klokkengieterij in Engeland.

Claes Noorden (1633 - 1716) en Jan Albert de Grave (onbekend - 1729) hadden een klokkengieterij aan de Lijnbaansgracht in Amsterdam. "Nadat omstreeks de jaarwisseling van 1698/99 de Amsterdamse stadsklokken- en geschutgieter Claude Fremy gestorven was, werd diens bedrijf door zijn weduwe Catharina ten Wege met de meesterknecht Claes Noorden voortgezet. Nauwelijks een half jaar later huwde zij met de geschutgieter Jan Albert de Grave. Hierdoor ontstond het zakelijk duo Noorden & De Grave. De samenwerking duurde tot 1716, het jaar waarin Claes Noorden te Amsterdam overleed.
 De gieters hebben belangrijke werken op hun naam staan, ongetwijfeld dankzij het feit dat Noorden als leerling van Hemony over de juiste klokprofielen beschikte en voortreffelijk kon stemmen. Te noemen zijn de inmiddels verdwenen beiaarden van de abdij te Park, later verhuisd naar Leuven (1709) en Middelburg (1714-1715). Ook leverden zij dankzij Peter de Grote drie beiaarden in Rusland.
" (
Lehr, A. (1971) Van paardebel tot speelklok. De geschiedenis van de klokgietkunst in de Lage Landen)

De Michaël is niet alleen te horen als luidklok. Zij verzorgt ook de slagen van het hele uur. Bovendien maakt ze deel uit van de beiaard.

Detail

Opschrift: + CLAES NOORDEN ET IAN ALBERT DE GRAVE ME FECERVNT AMSTELODAMI: ANNO DOMINI 1 7 1 4 +
(+ Claes Noorden en Jan Albert de Grave hebben mij gemaakt in Amsterdam: in het jaar des Heren 1714 +)

Het wapenschild van St. Michaël links naast het stadswapen van Zwolle. Beiden getooid met de keizerlijke kroon als teken van Zwolle als stad van het Heilige Roomse Rijk met speciale voorrechten.

Luiding van de Michaël (opname: N. vd Giessen en J. Oostermann)

Sint Michaël

De aartsengel Michaël is de patroonheilige van Zwolle. Er staat een beeld van hem in de Grote Kerk (momenteel op een wat bescheiden plekje). Michaël is als aartsengel de aanvoerder van de hemelse strijdmachten. Zijn kleur is (daarom) blauw; de kleur die de stad Zwolle heeft overgenomen. Michaël voert strijd tegen het kwaad, vaak verbeeld als een strijd tegen de draak die uiteindelijk overwonnen zal worden. Zijn feestdag valt op 29 september. Uiteraard zal de Michaëlklok dan klinken, begeleid door de andere drie luidklokken.
Zie voor meer informatie over St. Michael het artikel van B. Dijkink (2019) Sint Michaël, oude mythe of sterk merk?, of het artikel 'Beschermheilige Sint Michaël moet uit de vergetelheid in Zwolle' in De Stentor van 11 september 2019. (op pagina 'In de media')'

Aanvullende informatie