HET GILDE

DE OPRICHTING VAN HET GILDE

In oktober 2016 werd in goed overleg met het bestuur van het Kamper klokkenluidersgilde het idee opgevat om het Zwolse gemeentebestuur te benaderen met het verzoek om ook de luidklokken van de Zwolse Onze Lieve Vrouwetoren geschikt te maken voor handmatig luiden.

Na een eerste contact met de gemeente Zwolle in een heel positieve sfeer, volgde er een lange tijd van overleg waarin veel aspecten zoals: kosten, techniek, procedures, communicatie, aansprakelijkheid, veiligheid, etc. werden besproken en vastgelegd. Tenslotte werd Simon Laudy van Klokken- en Kunstgieterij Reiderland in de zomer van 2018 door de gemeente Zwolle uitgenodigd om een plan van aanpak en een offerte te presenteren.

In augustus 2018 ging de gemeente Zwolle akkoord met de technische aanpassing van het luidsysteem ten behoeve van het handmatig luiden van de vier luidklokken.
Dit maakte de weg vrij voor de oprichting, in diezelfde augustusmaand, van de Stichting Zwols klokkenluidersgilde "St. Michaël”. Omdat de aartsengel Michaël al eeuwen de beschermengel en de stadspatroon van de stad Zwolle is meenden de Zwolse klokkenluiders zijn naam aan het gilde te moeten verbinden.

Op zaterdagmorgen 8 september 2018 om 09.50 uur stonden op de luidzolder op 43 meter hoogte de vier luiders, hun luidmeester en de genodigden in gespannen afwachting klaar om de vier klokken voor de eerste officiële luiding van het gilde in beweging te brengen. (Bron: Dijkink, B. in 'Luid & Duidelijk' (38) nr. 91)


BESCHERMHEER VAN HET GILDE

Op 8 april 2022 is de heer Wim J.G.M. Waanders, ereburger van Zwolle, benoemd tot Beschermheer van het gilde. In die hoedanigheid is de heer Waanders bereid om aanwezig te zijn bij belangrijke activiteiten, om het gilde gevraagd en ongevraagd te adviseren en waar mogelijk steun te geven. Als beschermheer is hij pleitbezorger van het gilde en beschermt en verankert hij de culturele en maatschappelijke waarden van het klokkenluiden in de Zwolse samenleving.


HET GILDE NU

Het gilde bestaat momenteel uit 22 vrijwilligers en kent een vierhoofdig bestuur. Van de 21 luiders zijn er acht luidmeester. Bij diverse gelegenheden worden er maandelijks vijf à zes luidingen uitgevoerd met de vier klokken in wisselende combinaties. Het gilde onderhoudt goede contacten met collega-klokkenluidersgilden in Nederland en België.

De volgende organisaties hebben een onmisbare bijdrage geleverd bij het tot stand komen van het Zwols klokkenluidersgilde.
  • De gemeente Zwolle
  • De Stadkamer Zwolle
  • De Stichting "Vrienden van de Basiliek"
  • De Stichting "het Vrouwenhuis Zwolle"
  • Het Kamper klokkenluidersgilde "Geert van Wou"

Aanvullende informatie