KLOKKEN VAN DE PEPERBUS

De luidklokken 

 1. Michael
  Luidklok C1 van Claes Noorden en Jan Albert de Grave uit 1714 diameter 158 cm, gewicht +/- 2200 kg (lees hier meer)
 2. Maria
  Luidklok F1 van John Taylor and Co uit 1929 diameter 115 cm, gewicht +/- 900 kg (lees hier meer)
 3. Christoffel
  Luidklok G1 van John Taylor and Co uit 1929 diameter 102 cm, gewicht +/- 650 kg (lees hier meer)
 4. Antonius
  Luidklok A1 van John Taylor and Co uit 1929 diameter 90 cm, gewicht +/- 450 kg (lees hier meer)

De vier luidklokken (met klepel) van links naar rechts: Michaël, Christoffel, Antonius en Maria

De luiding begint met de Antonius, daarna komt de Christoffel. Als derde klinkt de Maria en als vierde de Michaël. Daarmee is het volgelui (plenum) bereikt. Het uitluiden gebeurt in dezelfde volgorde.

Volgelui van de klokken van de Peperbus (opname: N. vd Giessen en J. Oostermann)

De beiaard

De Peperbus bezit een beiaard van 51 klokken. In 1929 werden 40 van de klokken gegoten door John Taylor & Co uit Loughborough, Engeland. De omvang van de beiaard werd bepaald op 3½ octaaf (C1 – g4). Zijn spel klonk voor het eerst bij de opening van de oude IJsselbrug op 15 januari 1930. Een fonds dat door de Zwolse burgerij bijeen gebracht werd ter realisering van de IJsselbrug behoefde slechts gedeeltelijk aangewend te worden. De overgebleven middelen werden, in overeenstemming met de wens van de burgerij, bestemd voor een Zwolse beiaard. Vier van de klokken, waaronder de Michaël-klok uit 1714, worden gebruikt als luidklok.

Lees meer op de volgende pagina.