NIEUWS

30 juni 2024 | Herdenking van het slavernijverleden

Aan de vooravond van 1 juli werd in Zwolle de herdenking gehouden van het slavernijverleden.

Bij deze vierde herdenking in Zwolle waren weer meer aanwezigen dan de vorige keer. Onder hen waren de staatssecretaris van Cultuur en Media, mevr. Gräber – van Koolwijk, de commissaris van de koning, de heer Heidema en de loco-burgemeester van Zwolle, mevr. de Jong.

Na de toespraken volgde de kranslegging en werden twee minuten stilte in acht genomen. Als laatste klonk de Michaël om de genodigden te laten weten dat de twee minuten voorbij waren en om de stad bij de herdenking te betrekken.

27 april 2024 | Koningsdagluiding

Nadat de tien slagen van het hele uur geklonken hadden, begon de Antonius met de feestelijke koningsdagluiding. Beneden in de stad werd het al aardig druk met feestvierders en bezoekers van de vrijmarkt.

Ook op de luidzolder rood-wit-blauw op de gezichten. Valeijn, vandaag de jongste op de toren, probeerde met overgave de Antonius goed te laten klinken.

Aan Paul, sinds gisteren lid in de Orde van Oranje – Nassau, vanwege de gelegenheid de eer om de Michaël te luiden.

26 april 2024 | Lintjesregen

Op vrijdag 26 april 2024 werden Paul en Maria van der Vegte beiden benoemd tot lid in de Orde van Oranje – Nassau. De versierselen werden hun opgespeld door de burgemeester van Zwolle, de heer Snijders.

Maria en Paul zijn al 48 jaar als vrijwilliger in verschillende functies betrokken bij de basiliek. Samen hebben zij het kosterschap op zich genomen.
Paul is lid van het klokkenluidersgilde sinds de oprichting in 2018.
Hij is één van de acht luidmeesters en staat bovendien op het rooster als luider.

Foto: © destentor.nl; P. Sluiter

27 januari 2024 | Uitreiking certificaat 'luidmeester'

Joachim en Wim kregen zaterdag het certificaat ‘luidmeester’ uitgereikt door de voorzitter, Bert Dijkink. Daarmee zijn ze officieel lid van het college van luidmeesters dat nu acht leden telt.

Als luidmeester geef je leiding aan een luiding. Je zorgt er op de eerste plaats voor dat alles veilig verloopt. Je bepaalt wie welke klok luidt en ziet erop toe dat er zorgvuldig met de klokken wordt omgegaan.
De gelegenheid bepaalt hoeveel klokken er geluid worden. (Bv.: Bij dodenherdenking is dat er één, op Bevrijdingsdag zijn dat er vier). Maar de luidmeester mag zeggen in welke volgorde de klokken in gang gezet en weer gestopt worden – het opluiden en het uitluiden. De luidmeester als dirigent.

26 augustus 2023 | Festivalluiding DOM van Utrecht

De luidmeesters Bert Dijkink en Alfred Geerts van het Zwols Klokkenluidersgilde mochten getuige zijn van de “volle” klokkenluiding op de Utrechtse Domtoren bij gelegenheid van het jaarlijks Festival Oude Muziek. Omdat alle 14 klokken tegelijk geluid werden, was dit een heel indrukwekkende en oorverdovende belevenis.
Als rechtgeaarde Zwollenaars lieten ze natuurlijk wel even ons Zwols icoon, de Peperbus, bij hen achter. De Utrechtse Luidmeester van die dag, Wilbert v/d Hulst nam hem in dank aan. Nogmaals heel veel dank voor de gastvrijheid van onze Utrechtse collega’s.

25 juli 2023 | Luiding bij gelegenheid van de sterfdag van Thomas a Kempis

Op 25 juli werd er geluid vanwege de sterfdag van Thomas a Kempis (25 juli 1471). Naast het luiden van de Maria- en de Christoffelklok in de Zwolse Peperbus werd er vanaf het dak van het Zwolse Thomas a Kempis College na lange tijd ook weer geluid met de Mariaklok (Op 16 juni 1960 gegoten door Petit en Fritsen. Het betreft een G2 klok van 95kg, diameter 523 mm.). Vanwege het ontbreken van een luidtouw moest er een beetje geïmproviseerd worden. Maar wij van het Zwols klokkenluidersgilde vinden het erg fijn dat de conciërge en de schoolleiding spontaan bereid waren om het dak op te klimmen. Waarvoor onze grote dank.

Ook dank aan de koster van de Onze lieve vrouwebasiliek die een mooi boeket bloemen en twee brandende kaarsen bij de reliekschrijn van Thomas heeft neergezet.

5 januari 2023 | overluiden van Paus emeritus Benedictus XVI

Op 31 december 2022 overleed Joseph Ratzinger, die van 2005 tot 2013 als Paus Benedictus XVI aan het hoofd stond van de Katholieke kerk.

Het is een eeuwenoude traditie om met het luiden van klokken te laten weten dat iemand is overleden en om de overledene eer te bewijzen. Het is het zogenaamde overluiden van de overledene. Het gilde wil deze traditie in ere herstellen door belangrijke personen in onze samenleving te overluiden. 

Op 5 januari, op het moment van de uitvaart van Benedictus in Rome, luiden daarom de klokken. Om aan te geven dat het om een bijzondere luiding gaat, wordt de grote klok, de Michaël, driemaal aangekondigd door de kleinste klok, de Antonius. 

2 december 2022 | Het gilde krijgt de Overijsselse vrijwilligersprijs 2022

Statenlid Renilde Huizenga en Bianca Talen (manager van ZwolleDoet!) waagden zich in alle vroegte (kwart voor negen al) aan de klim naar de luidzolder.
Een passende plek om de Overijsselse vrijwilligersprijs 2022 aan het gilde uit te reiken. Uiteraard zijn we erg blij met de prijs. Het onderstreept het belang van vrijwilligerswerk. En ook de traditie van het klokkenluiden wordt daarmee in het zonnetje gezet.
Een traditie die we van generatie op generatie willen doorgeven. En daar zijn steeds weer nieuwe vrijwilligers voor nodig: jong en oud, man en vrouw.

8 april 2022 | Wim Waanders geïnstalleerd als beschermheer van het Zwols Klokkenluidersgilde

bron: Weblog Zwolle

September 2021 De Plechelmus in Oldenzaal krijgt een nieuwe klok

Plechelmusklok (bron www.uitinoldenzaal.nl)

Op 12 september arriveert een nieuwe (luid)klok voor de Plechelmusbasiliek in Oldenzaal.
De klok wordt op 19 september door Kardinaal Eijk gezegend.
Later wordt zij in de toren gehangen om dienst te doen als luidklok en als onderdeel van de beiaard.

Uitgebreide informatie is te vinden op www.uitinoldenzaal.nl

28 juli 2021 Luiding klok van de St. Jozefkerk

Op woensdag 28 juli is er voor het eerst sinds jaren weer handmatig een (proef)luiding gedaan op de enige klok van de toren van de voormalige St. Jozefkerk in Zwolle. Niels van der Giessen luidt de A1 klok met een provisorisch aangebracht luidtouw.

Twee artikelen in het Reformatorisch Dagblad over het luiden van klokken in Zwolle

Over het luiden van de klokken van de Peperbus in Zwolle door het Zwols klokkenluidersgilde schrijft J. Visscher op 3 april 2021:

De kerkklok luiden met een touw raakt meer in zwang

In een ander artikel schrijft Visscher over het luiden van de klokken en de oproep tot gebed door de luidsprekers van de moskee. (3 april 2021)

De klokken van Zwolle blijven bonzen

Oud en Nieuw 2020/21: Kerkklokken als troost en bemoediging

Op 18 december, heeft RTL4 TV opnames gemaakt in de Peperbus op de luidzolder.
Het thema was “bieden kerkklokken troost en bemoediging in de Corona-ellende”?
Een socioloog heeft er iets over gezegd en de Michaelsklok mocht ook even haar stem laten horen.

Het verslag is hier te bekijken.

Bericht van 19 december: Taylor gered!


In de nieuwsbrief van de Loughborough Bellfoundry (Taylor) staat het bericht dat de klokkengieterij gered is van failissement. Het is de gieterij waar bijna alle klokken van de Peperbus vandaan komen. Ook voor ons dus een belangrijk bericht! De nieuwsbrief is hier in te zien.

Peperbus in de steigers

bron: deSwollenaer.nl 2020.09.14

Luiding tijdens de hittegolf

Ook bij ruim 30 graden gaat de luiding natuurlijk gewoon door. Een afkoelend drankje is dan wel meer dan welkom.

Luiding op de hete zaterdagmiddag 2020-07-08

Een hoorbare groet

Het landelijke initiatief van de Paradijskerk in Rotterdam om tijdens de coronacrisis op alle woensdagen de ‘klokken van hoop’ te luiden, is met medewerking van vele klokkenluidersgilden, in de volle breedte enthousiast opgepakt door meer dan 700 kerken en andere luidlocaties.

Op initiatief van plebaan Vincent Blom van de Sint Jan, dominee Erica Scheenstra van de Grote Kerk en het Bossche Klokkenluiders Gilde krijgt dit landelijke gebeuren een regionaal vervolg op Eerste Paasdag. Dan zullen in elk geval de klokken van de Sint Jan en de Grote Kerk opnieuw te beluisteren zijn. Inmiddels heeft ook de Nederlandse Bisschoppenconferentie de parochies gevraagd de klokken te luiden om op die manier Pasen te vieren en met elkaar in gebed verbonden te zijn.
Het thema “Een hoorbare groet aan allen die leven in eenzaamheid, ziekte of vertwijfeling” zal de boodschap zijn van deze luiding op Eerste Paasdag om 12.00 uur.

Zie ook column van T. Wieringa in het NRC: 20200418_nrc-handelsblad-KlokkenVanHoop

Klokken van Hoop

Op initiatief van de Paradijskerk in Rotterdam zullen in deze tijd in heel Nederland de Klokken van Hoop geluid worden.

  • Als teken van hoop dat we samen de Coronacrisis kunnen doorstaan en dat we hoopvol durven uitzien naar betere tijden voor ons allemaal.
  • Als teken van hoop en troost voor alle mensen: dat we samen denken aan en bidden voor al die mensen die ziek zijn of alleen thuis zitten.
  • Als signaal dat we samen respect hebben voor al die hulpverleners die zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid van medemensen.

De luidingen vinden plaats op de woensdagavonden 18 en 25 maart en op 1, 8, 15, 22 en 29 april 2020 van 19:00 – 19:15 uur.

Het Reformatorisch Dagblad heeft verslag gedaan van de Luiding van Hoop op 18 maart om 19:00 uur door het Zwols Klokkenluidersgilde.

Opening van de brug over de IJssel 15 januari 1930

Op 15 januari 2020 is het precies 90 jaar geleden dat de IJsselbrug bij Zwolle geopend werd. De Christoffelklok is een herinnering aan die gebeurtenis. Op de klok staat onder meer: ‘HET KLOKKENSPEL WAARVAN IK DEEL UITMAAK, KLONK VOOR HET EERST OVER ZWOLLE OP DEN DAG DER OPENSTELLING VAN DE BRUG.’

Vanwege de gelegenheid herhaalt de stadsbeiaardier, Martien van der Knijff, het openingsconcert dat in 1930 gegeven werd. Het concert begint om 19:30 uur.

Zie voor meer informatie: weblogzwolle.nl

De Christoffel

Bezoek aan Zwolle

Op zijn website ‘grijsopreis.nl’ doet Dick van Voorthuizen verslag van zijn bezoek aan Zwolle op 28 dec. 2019. Onderdeel daarvan is zijn bezoek aan de Peperbus. (https://www.grijsopreis.nl/hoogtepunten-van-zwolle/).

Hiernaast een fragment van dat verslag.

Een extra toegift: klokkenluiden in de Peperbus
Met onze gids beklommen wij de 236 traptreden om bij de klokken te komen. Onze gids was dit keer een van de drie klokkenluiders. Het klokkenluidersgilde Sint Michael heeft 18 vrijwilligers als luider, die bij diverse gelegenheden de klokken in beweging zetten. Vijf van hen zijn luidmeester. Zij hebben de regie over een luiding en luiden dan zelf niet mee.
Het klokkenluidersgilde wil het handmatig klokkenluiden weer in ere herstellen. Tegenwoordig luidt men de meeste kerkklokken op mechanische wijze. Op diverse momenten bedient het gilde de vier kerkklokken van de Peperbus. Het geluid van een handgeluide kerkklok is mooier en voller dan dat van een mechanisch geluide klok.
Wij hebben genoten van deze onverwachte toegift van ons bezoek aan Zwolle. Het was zeker een van de hoogtepunten.

Restauratie van de beiaard

Met een artikel in de Stentor van 29 november 2019 wordt aandacht besteed aan de recente restauratie van de beiaard van de Peperbus.

Belangrijk onderdeel was de vervanging van de klepels van een aantal klokken.

Het werk aan de Taylor klokken werd uitgevoerd door de Koninklijke Eijsbouts klokkengieterij.

zie het artikel: Peperbus gaat straks verfijnder klinken | Topics.nl (bron: de Stentor 2019.11.29)

John Taylor & Co in zwaar weer

Voor klokkengieterij John Taylor & Co in Loughborough dreigt sluiting. Treurig nieuws voor Groot Brittannië, want het gaat om de laatste gieterij op het eiland die nog in vol bedrijf is. Twee jaar geleden moest ook de oudste gieterij van het Verenigd Koninkrijk – Whitechapel in Londen – haar deuren al sluiten.

Voor Zwolle is het eveneens treurig nieuws want bijna alle klokken van de beiaard van de Onze Lieve Vrouwetoren – de Peperbus – zijn door Taylor gegoten. En van de luidklokken komen de Maria, de Christoffel en de Antonius bij Taylor vandaan. Alledrie zijn gegoten in 1929.
In the Gardian stond onlangs een artikel over de dreigende ondergang: https://www.theguardian.com/culture/2019/aug/31/

Er is een kleine 5 miljoen pond nodig om sluiting te voorkomen. Op allerlei manieren wordt nu geprobeerd dat geld bij elkaar te krijgen. Meer hierover vind je op: https://loughboroughbellfoundry.org