NIEUWS

Op initiatief van de Paradijskerk in Rotterdam zullen in deze tijd in heel Nederland de Klokken van Hoop geluid worden.
* Als teken van hoop en troost voor alle mensen: dat we samen denken aan en bidden voor al die mensen die ziek zijn of alleen thuis zitten.
* Als signaal dat we samen respect hebben voor al die hulpverleners die zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid van medemensen.

De luidingen vinden plaats op de woensdagavonden 18 en 25 maart en op 1, 8, 15, 22 en 29 april van 19:00 – 19:15 uur.
Meer over dit initiatief is te vinden op de website van de Paradijskerk

Reformatorisch Dagblad Henk Visscher

Het Reformatorisch Dagblad heeft verslag gedaan van de Luiding van Hoop op 18 maart om 19:00 uur door het Zwols Klokkenluidersgilde.

Opening van de brug over de IJssel 15 januari 1930

Op 15 januari 2020 is het precies 90 jaar geleden dat de IJsselbrug bij Zwolle geopend werd. De Christoffelklok is een herinnering aan die gebeurtenis. Op de klok staat onder meer: ‘HET KLOKKENSPEL WAARVAN IK DEEL UITMAAK, KLONK VOOR HET EERST OVER ZWOLLE OP DEN DAG DER OPENSTELLING VAN DE BRUG.’

Vanwege de gelegenheid herhaalt de stadsbeiaardier, Martien van der Knijff, het openingsconcert dat in 1930 gegeven werd. Het concert begint om 19:30 uur.

Zie voor meer informatie: weblogzwolle.nl

De Christoffel

Bezoek aan Zwolle

Op zijn website ‘grijsopreis.nl’ doet Dick van Voorthuizen verslag van zijn bezoek aan Zwolle op 28 dec. 2019. Onderdeel daarvan is zijn bezoek aan de Peperbus. (https://www.grijsopreis.nl/hoogtepunten-van-zwolle/).

Hiernaast een fragment van dat verslag.

Een extra toegift: klokkenluiden in de Peperbus
Met onze gids beklommen wij de 236 traptreden om bij de klokken te komen. Onze gids was dit keer een van de drie klokkenluiders. Het klokkenluidersgilde Sint Michael heeft 18 vrijwilligers als luider, die bij diverse gelegenheden de klokken in beweging zetten. Vijf van hen zijn luidmeester. Zij hebben de regie over een luiding en luiden dan zelf niet mee.
Het klokkenluidersgilde wil het handmatig klokkenluiden weer in ere herstellen. Tegenwoordig luidt men de meeste kerkklokken op mechanische wijze. Op diverse momenten bedient het gilde de vier kerkklokken van de Peperbus. Het geluid van een handgeluide kerkklok is mooier en voller dan dat van een mechanisch geluide klok.
Wij hebben genoten van deze onverwachte toegift van ons bezoek aan Zwolle. Het was zeker een van de hoogtepunten.

Restauratie van de beiaard

Met een artikel in de Stentor van 29 november 2019 wordt aandacht besteed aan de recente restauratie van de beiaard van de Peperbus.

Belangrijk onderdeel was de vervanging van de klepels van een aantal klokken.

Het werk aan de Taylor klokken werd uitgevoerd door de Koninklijke Eijsbouts klokkengieterij.

zie het artikel: Peperbus gaat straks verfijnder klinken | Topics.nl

John Taylor & Co in zwaar weer

Voor klokkengieterij John Taylor & Co in Loughborough dreigt sluiting. Treurig nieuws voor Groot Brittannië, want het gaat om de laatste gieterij op het eiland die nog in vol bedrijf is. Twee jaar geleden moest ook de oudste gieterij van het Verenigd Koninkrijk – Whitechapel in Londen – haar deuren al sluiten.

Voor Zwolle is het eveneens treurig nieuws want bijna alle klokken van de beiaard van de Onze Lieve Vrouwetoren – de Peperbus – zijn door Taylor gegoten. En van de luidklokken komen de Maria, de Christoffel en de Antonius bij Taylor vandaan. Alledrie zijn gegoten in 1929.
In the Gardian stond onlangs een artikel over de dreigende ondergang: https://www.theguardian.com/culture/2019/aug/31/

Er is een kleine 5 miljoen pond nodig om sluiting te voorkomen. Op allerlei manieren wordt nu geprobeerd dat geld bij elkaar te krijgen. Meer hierover vind je op: https://loughboroughbellfoundry.org

Sluit Menu